Korrekt bilåtervinning hos bilskrot i Uddevalla


Bilskrot har länge haft höga krav med att skrota bilar. Dagens regler säger att 95% av fordonets vikt måste återvinnas eller återanvändas. Fortfarande saknas 5% för total cirkulär ekonomi för en auktoriserad bilskrot i Uddevalla. Men jämfört med andra branscher går den i bräschen. Och det är inte bara miljön som tjänar på det. Återvinning av järn från skrotbilar behöver bara en femtedel av energin än när man framställer det från malm. För aluminium är det 10 gånger mindre energi som krävs.
image korrektbilatervinninguddevalla.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Korrekt bilåtervinning hos bilskrot i Uddevalla

Skrotning av fordon tryggt och säkert i Uddevalla


Att lämna bilen till en bildemontering i Uddevalla i förtid verkar leda till en ökning av energianvändningen och ökade CO 2-utsläppen under bilens livscykel. Detta kommer förmodligen även att gälla bilar som ska tillverkas i framtiden om inte den årliga förbättringen av bränsleeffektiviteten är mycket bättre än tidigare. Den största osäkerheten i detta ämne är förhållandet mellan energin det tar att köra en bil och energin för att tillverka den.
image bilskrothamtarkostnadsfrittuddevalla.png (0.2MB)
Bilskrot hämtar skrotbilar kostnadsfritt i Uddevalla

Annonser om skrotbilar hämtas i Uddevalla kostnadsfritt


Auktoriserade bilskrotar följer strikta regler enligt bilskrotningsförordningen oavsett om de tillhör producenternas bilskrotar eller inte. Det är auktorisationen som garanterar att skrotningsprocessen för bilar är etisk och miljövänlig. Kraven är numera att så mycket som möjligt (minst 95%) måste återanvändas eller återvinnas. Här beskriver vi effekterna av cirkulär ekonomi när man skrota bilen i Uddevalla. Din bil kan vara rostig och gammal, men består fortfarande av metall som kan vara väldigt användbar. Bilskroten demonterar ner bilen fullständigt. All metall samlas ihop och smälts ner i formar för att återkomma i nytillverkade bilar.

Vad är bäst gällande CO-2-utsläpp: köra min nuvarande bil tills den är skrot i Trollhättan eller köpa en helt ny, mer bränslesnål bil? Det är inte jätte enkelt att svara på den frågan av den enkla anledningen att det finns många variabler att lägga in i ekvationen. Exempelvis om man kör en gammal klassisk bil cirka 500 mil per år, skulle ett byte mot en ny bränslesnål Toyota Prius innebära att både bilen och bilägaren hunnit dö innan någon koldioxidfördel infriats. Den andra frågan är hur mycket energi som krävs och hur mycket CO-2-utsläpp som generas för att producera en ny bil idag. Det enklaste svaret är, köp en elbil där materialet kommer från en bilskrot med cirkulär ekonomi och där bilproducenten bygger sina produkter med förnybar energi.

Länkar

Bilskrot i Stenungsund återvinner för framtiden